OFF DELICATE atomiz. 100ml

12,99

Opis

Informacje z opakowania i dane o zawartości produktu : OFF! Protect Repelent przeciw komarom i kleszczom w atomizerze 100 mlOchrona przed komarami do 2 godzin.ochrona przed komaraminie jest tłustySposób użycia: Używać zgodnie z przeznaczeniem. Spryskać równomiernie nieosłonięte części skóry i rozsmarować rękami (około 6-7 naciśnięć pompki). Na twarz dziecka lub dorosłego produkt nanosić pośrednio – spryskać dłoń, a następnie delikatnie rozsmarować, unikając kontaktu z oczami i ustami. Nie nakładać na ręce dzieci. W przypadku podrażnienia zaprzestać stosowania produktu. Preparat można stosować na odzież. Nie stosować na materiałach syntetycznych (z wyjątkiem nylonu) oraz skórzanych. Nie należy spryskiwać produktem mebli, powierzchni plastikowych, lakierowanych, malowanych oraz zegarków. Odzież, na którą naniesiono produkt należy wyprać, a skórę przemyć wodą i mydłem. Nie używać częściej niż 2 x na dobę i nie stosować w nadmiarze. Nie używać u dzieci poniżej 6 lat. U dzieci stosować wyłącznie pod kontrolą osób dorosłych. Nie stosować na uszkodzoną lub podrażnioną skórę (np. po silnym nasłonecznieniu).Przechowywać w temperaturze otoczeniaOFF! Protect atomizer – repelent przeciw komarom i kleszczom.Substancja czynna: N,N-dietylo-m-toluamid 70 g/kg.NiebezpieczeństwoSkrajnie łatwopalna ciecz i pary. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.Pierwsza pomoc: Produkt używany zgodnie z etykietą nie wywołuje żadnych niepożądanych bezpośrednich i pośrednich skutków ubocznych.Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 0071/03.Kraj produkcji – UETermin ważności: 4 lata od daty produkcji (na opakowaniu).100 mlOpakowanie plastikowePodmiot odpowiedzialny:SC Johnson Sp. z o.o.ul. Taśmowa 702-677 Warszawatel. +48 22 445 88 00Infolinia: 0801 11 12 11(całk. koszt połącz. wg taryfy lokalnej)www.scjohnson.com

Pozostałe kosmetyki i akcesoria pielęgnacyjne

czy można jeść jajka przed kolonoskopią, korektor ziaja, travicort, gruszka wartości odżywcze, lek na covid 19, zolpidem cena bez recepty, ibuprom forte dla dzieci dawkowanie, femibion opinie, sposób na chrapanie

yyyyy